yoga-klasser

YOGA

YOGA ÄR INTE RELIGIÖST


Genom årtusendena har yoga felaktigt kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system. Yoga i sig själv är ingen religion och inte heller kopplat till någon specifik religion.

    Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande som leder till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur. ANDNINGEN ÄR VIKTIG


Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft.

Det viktigaste med yogaträningen är att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, det handlar också om att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential.

KLASSER HÖSTEN 2021


Vid intresse till någon yogaklass, lämpligen skicka en förfrågan till mig.

Skriv gärna lite om dig själv, vad som drar dig till yogan och din eventuella yogavana och dina behov/ önskemål.

Så hör jag gärna av mig till dig sen. E-post: meral@yogande.se

Dag & tid

Tisdagar & torsdagar  18.00 - 19.45

Onsdagar  19.30 - 21.15

Söndagar  18.00 - 19.45

Pris

Start 24, 26 augusti, 10 ggr, 1.600 kr

Start 25 augusti, 10 ggr, 1.600 kr

Start 29 augusti, 10 ggr, 1.600 kr

DU I CENTRUM


Mental träning: Yoga är en teknik för att lära sig identifiera sig med sitt inre jag och inte med sina tankar och känslor. Man strävar efter att studera sina tankar och känslor från ett mer neutralt perspektiv – ett observerande jag – som medvetandegör dina tankemönster och därmed ger dig möjlighet att förändras.


Känslomässig balans: Att ta hand om sig själv, lyssna till sitt hjärta, göra det som man tycker är viktigt och ha ett öppet hjärta i mötet med andra människor – det är vår stora utmaning!AVSLAPPNING


Förmågan att kunna slappna av är avgörande för din hälsa och ditt välbefinnande. Spänningar sliter på kroppen! Avslappning gör att du blir mer lugn och harmonisk. I avslappning får tankarna tystna, sinnet vila och kroppen en chans till återhämtning och läkning.