yoga-former

Människor kommer till yoga av flera olika anledningar, t ex för att lära sig hantera stress eller ryggont, för mental och fysisk träning.

Harmoniskt liv.


Men också som ett sökande efter ett bättre sätt att leva i stort. Vår tid kräver ett verksamt instrument som yoga för att hantera problem, konflikter, hälsa och relationer. Med yogans hjälp aktiveras och stärks våra inre fysiska och mentala resurser med ett mer balanserat och harmoniskt liv som följd. 

 

Var och en praktiserar yoga helt utifrån individuella förutsättningar och motiv. Det är den egna upplevelsen och syftet som är det viktiga. Därför kan yoga vara olika saker för olika människor.

Du i centrum.


Mental träning: Yoga är en teknik för att lära sig att identifiera sig med sitt inre jag och inte med sina tankar och känslor. Man strävar efter att studera sina tankar och känslor från ett mer neutralt perspektiv – ett observerande jag – som medvetandegör dina tankemönster och därmed ger dig möjlighet att förändra dem.


Känslomässig balans: Att ta hand om sig själv, lyssna till sitt hjärta, göra det som man tycker är viktigt och ha ett öppet hjärta i mötet med andra människor – det är vår stora utmaning!

Avslappning.


Förmågan att kunna slappna av är avgörande för din hälsa och ditt välbefinnande. Spänningar sliter på kroppen! Avslappning

gör att du blir mer lugn och harmonisk.


I avslappning får tankarna tystna, sinnet vila och kroppen en chans till återhämtning och läkning.

Yoga är sanskrit och betyder förening, helhet, harmoni.

Yin-yoga


Yinyoga är en stillsam och långsam metod för att skapa maximal cirkulation och mobilitet i lederna och dess muskulatur. Den består av ett fåtal sittande och liggande positioner som vi håller passivt,under ett par minuter.


Då positionerna hålls längre skapas utrymme för reflektion, eftertanke och närvaroträning.

När vi utövar yinyoga påverkas vi på flera plan, både fysiskt, mentalt och känslomässigt.

Uppmärksamheten vänds inåt och vi övar på att tillåta stunden som vi är i att få vara precis

som den är, utan att utesluta någon del av upplevelsen.


Området vid höfterna , ljumskarna och den nedre delen av ryggen är det som positionerna

främst riktar sig till, så kallad målgrupps-områden; men hela kroppen påverkas.

Smidighet och rörligheten ökas samtidigt som de inre organen och nervsystemet påverkas.
Virya-yoga

Viryayoga är en dynamisk yogaform framtagen av Josephine Selander. De tre olika yogaserier som Josephine tagit fram är baserade på hennes erfarenheter som dansare, som yogalärare och från träningsvärlden.


Utifrån det har hon, tillsammans med naprapaten Malin Flinck, sökt att hitta ett program som med minimerad skaderisk systematiskt både stärker och mjukar upp kroppen steg för steg.

 

Virya betyder på sanskrit, entusiasm, energi eller kraft, och tanken med Viryayoga är att den just ska ge kraft och energi. Entusiasm, syftar till förtjusning och lekfullhet och det inspirerar förhoppningsvis till experimentlusta och till att ge sig ut på upptäcksfärd i kroppens och sinnets landskap.


Hatha-yoga

Hathayoga, är en överrubrik för all fysisk yoga. Ett paraplybegrepp för i stort sätt alla yoga- former som blivit så populära i västvärlden och utvecklats vidare mot egna stilar.


HoliYoga HORMON

Den holistiska hormonyogan utgår ifrån kommunikationen mellan sexualchakrat, binjurarna, halschakrat och pannchakrat och därtill hörande hormonkörtlar.


Övningarna stimulerar flödet och öppnar nya vägar för energin mellan chakrana.

Asanas (rörelser) som är mjukt dynamiska och ofta i kombination med mantran som stimulerar och masserar äggstockar, sköldkörtel, binjurar och hypofys och reglerar hormonbalansen.


HoliYoga Hormon utgår ifrån "samtalet" mellan chakran, körtlar, organ etc genom att öppna för en fysiologisk, kemisk, hormonell och emotionell dialog som kan frigöra blockeringar på ett djupare plan.Kundalini-yoga

Kundaliniyoga är utformat för att ge både fysisk och psykisk balans och stabilitet. Man arbetar med att stärka nervsystemet och rena kroppens energikanaler, vilket är en förutsättning för att kunna öka energiflödet i kroppen.


Kundaliniyoga handlar om att bli medveten om sin kraft, använda hela sin potential och öka sin livsenergi. Kundaliniyoga består av fysisk, mental och andlig-träning. Man utgår ifrån att kroppen, sinnet och själen är lika viktiga för att vi ska må bra.


Yogi Bhajan, är mästaren från Indien som  först introducerade denna kunskap till västvärlden.

HoliYoga


HoliYogan har sitt fundament i den klassiska kundaliniyogan, och är en helhetsmetod av yoga som läkande kraft i samband med smärtproblematik och utbrändhet.

 

Det som allra mest skiljer den holistiska yogan mot annan yoga, är att själva yogan är mjuk och enkel och anpassad till olika problematik och behov. Samt att den terapeutiska processen är djupgående och får ta tid och stort utrymme.

 

Kärnan i HoliYoga är att du med närvarande, mjuka och enkla yoga- och andningsövningar släpper kamp och prestation och i närvaro möter dej själv och tar plats i kropp och själ som den du är. Att du själv kan skapa förutsättningar för ett gott liv, oavsett fysiska förutsättningar. Mmedvetenheten ökar om den individuella, djupa processen.