yoga

Uppnå din fulla potential.

YOGA = Praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande som leder till andlig insikt.

Yoga är inte religiöst.


Genom årtusendena har yoga felaktigt kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system. Yoga i sig själv är ingen religion och inte heller kopplat till någon specifik religion.

 

Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande som leder till andlig insikt.

 

Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur. När du utövar yoga behöver du inte tro på något annat än möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera, förändra dig själv i riktning mot din egen fulla potential och komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna, den du verkligen är!

Andningen är viktig.


Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft.


Det viktigaste med yogaträningen är att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, det handlar också om att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential.

 

Yoga är, enkelt uttryckt, en teknik för att uppnå fullständig medvetenhet!

Yogi Bhajan.


Yogi Bhajan, mästare i kundaliniyoga, har sagt:


"Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse."


(Text hämtat från Mediyogas hemsida)